Tübingen, Stocherkahnfahrt

Novinky

Deutschkurs G7 2018

Deutschkurs – Sprache und Kultur intensiv                                                                                                 

15.-19. 9. 2018 se studenti němčiny ze septimy zúčastnili kurzu organizovaného naší partnerskou společností Ackermann-Gemeinde diecéze Rottenburg-Stuttgart. Na uvítanou jsme se první večer projeli v Tübingen po Neckaru ve člunu, pak jsme se ubytovali v malém bývalém klášteře chudých školských sester v Niedernau u pramene Römerquelle. Po celou dobu se nám věnoval Prof. Dr. Rainer Bendel z teologické fakulty v Tübingen a emeritní učitel reálky pan Hans-Joachim Eisert.

Tübingen, Stocherkahnfahrt

Tübingen, Stocherkahnfahrt

Niedernau, Römerquelle

Niedernau, Römerquelle

Neděli jsme strávili u Bodamského jezera: po studijní návštěvě Husova domu jsem si prohlédli historické centrum Kostnice a udělali ještě odbočku na klášterní ostrov Reichenau.

Konstanz, Münster

Konstanz, Münster

Paul-Klee-Gymnasium v Rottenburgu nás další den pozvalo do hodin němčiny, a tak jsme dostali příležitost zažít způsob výuky při analýze literárního textu a hlavně atmosféru hodiny u dvou různých učitelů a rušné dění v této světlé moderní škole. Následovala prohlídka tohoto malebného malého města zakončená společným portrétem u plastiky zobrazující patrona Rottenburgu, jímž je sv. Martin z Tours. V podvečer jsme po křížové cestě stoupali ke kapli na kopci nad Wurmlingen: byl odtud překrásný rozhled, tak jsme na vrcholu chvíli setrvali a přečetli či spíše zanotovali lyrickou báseň Ludwiga Uhlanda o této romantické kapli.

Rottenburg, Paul-Klee-Gymnasium

Rottenburg, Paul-Klee-Gymnasium

Wurmlingen, Kapelle

Wurmlingen, Kapelle

Cesta do Geislingen měla za cíl “Südmährermuseum”, muzeum Němců vystěhovaných z Moravy po 2. světové válce: především interaktivní formou jsme se setkali s osudy lidí, kteří se narodili na Moravě a našli druhý domov ve Švábsku, ale na své kořeny nezapomněli, to je sbližovalo navzájem a po dlouhých letech přivádí zpět navštívit místa, kde po staletí žili. A konečně Stuttgart – okružní jízda i procházka středem města zpříjemněná bohatým obědem a v návštěvou věže hlavního nádraží, kde je možné na modelech i interaktivně sledovat velkorysý projekt jeho přestavby.

Geislingen, Forellenbrunnen

Geislingen, Forellenbrunnen

Stuttgart, Mittagessen

Stuttgart, Mittagessen

Stuttgart, Stadtrundfahrt

Stuttgart, Stadtrundfahrt

A na závěr poněkud dobrodružná cesta domů ozvláštňovaná četnými improvizacemi, nicméně šťastně zakončená pouze o hodinu později proti původnímu plánu.