Novinky

Deutschkurs – Sprache und Kultur 2019

Rottenburg am Neckar – Bad Niedernau

15.září – 19. září 2019

Skupina devíti žáků septimy se na pozvání Ackermann-Gemeinde ve Stuttgartu již potřetí zúčastnila intenzivního jazykového kurzu zaměřeného na kulturu a společnou historii Čechů a Němců.

Po téměř čtrnáctihodinovém cestování jsme dorazili do malé, dříve lázeňské obce Bad Niedernau, kde byl v bývalém klášteře školských sester pro každého připraven útulný pokoj a pro všechny jídelna s bohatě zásobenou kuchyní. Tam jsme si každý den připravili dobrou snídani a večer jsme nacházeli teplou večeři, po níž následovaly diskuse o tom, co jsme ten den viděli a zažili, a také různé společenské hry.

Program kurzu se postupně vyvíjí, tentokrát nás hned druhý den zavedl do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Mohli jsme si s průvodcem prohlédnout celý vnější areál i vnitřní prostory včetně velkého plenárního sálu, kde ovšem právě neprobíhalo žádné jednání.

    

A po ochutnání alsaské speciality “Flammkuchen” samozřejmě následovala také prohlídka historického centra Štrasburku, který v historii střídavě náležel k Německu a k Francii, od slavné katedrály (Cathédrale de Notre-Dame) čili Münsteru až k čtvrti zvané “Petite France” s mnoha malebnými domy z hrázděného zdiva, z nichž nejatraktivnější se nacházejí v bývalé doméně koželužníků (Gerberviertel).

      

Tradičním cílem těchto kurzů zůstává exkurze do Husova domu (Hus-Haus) v Kostnici u Bodamského jezera. Tentokrát jsme měli štěstí na skvělého průvodce, který nám jazykem pro všechny účastníky srozumitelným vyložil, že místem, kde se konal kostnický koncil, nebyl “Konzilhaus” na břehu jezera, nýbrž Münster Unserer lieben Frau, kde jsme mohli stanout na místě, na němž Jan Hus vyslechl rozsudek smrti, a seznámili jsme se se složitými okolnostmi provázejícími jednání koncilu.

     

   

Čas zbyl i na středověkou “Feuergasse”, jednu z kdysi mnoha uliček na šířku prasete, které měly nejen usnadnit hašení požárů, ale zároveň sloužily jako městská kanalizace. Nevynechali jsme ani odbočku na úrodný ostrov Reichenau s mnoha vinicemi a třemi středověkými kostely, z nichž nejvzácnější je románský klášterní kostel Müster St. Maria und Markus z 9. století.

Stuttgart jsme dalšího dne prohlíželi jednak během okružní jízdy dvoupatrovým autobusem, což nám dalo představu o celé dispozici města, jehož historické jádro leží v údolí, kolem kterého se na všech stranách panoramaticky zvedají prudké svahy, na které se dá stoupat po 400 dlouhých schodištích, jednak jsme se pěšky prošli po zámeckém náměstí a jeho okolí. Novým bodem programu bylo setkání s pamětnicí násilného odsunu Němců po roce 1945 v sídle Ackermann-Gemeinde, která vyprávěla svůj dramatický životní příběh.

   

A v podvečer jsme se ještě projeli v Tübingen po řece Neckaru na jednom z velkých člunů řízených dlouhým bidlem (Stocherkahn), jejichž provozování je tradičně v rukou studentských spolků.

Cestou domů, která opět zabrala celý den, byla příležitost odpočívat a reflektovat zážitky: reflexe kurzu se má stát tématem esejí, které účastníci sepíší jako inspiraci pro co nejlepší uspořádání příštího kurzu.

Dagmar Peňázová