Novinky

Duchovní obnova pro mladší

Zveme srdečně všechny z 5. – 7. tříd a z primy na postní duchovní obnovu 20. – 22. 3. do Netína u Velkého Meziříčí. Budeme se modlit, číst Písmo svaté a také hrát hry.

Veškeré informace jsou na přihlášce.

Těšíme se na společně strávené chvíle

O. Jarda, sestra Alžběta, Pepa a animátoři