Novinky

Dvě vítězství v celostátní soutěži pedagogických škol

Ve dnech 26. až 29. března 2014 proběhl na pedagogické škole v Prachaticích 37. ročník Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických celé České republiky. Z 12 zúčastněných škol se do soutěžního klání zapojilo téměř 300 studentů. Naše účast byla sice skromná (2 studentky), ale velmi úspěšná.

V kategorii Hra na hudební nástroje předvedla nejlepší výkon ze všech houslistka Zuzana Homolová (za klav. doprovodu Štěpána Policera). Obdobně úspěšná byla i naše druhá studentka Kateřina Vechetová (za klav. doprovodu Vojtěcha Veselého) v kategorii Sólový zpěv klasický. Oběma studentkám patří velká gratulace. Všem, kteří dočetli až sem, připojujeme pozvání prachatických kolegů k návštěvě rodiště českého světce sv. Jana Nepomuka Neumanna – Prachatic, nádherného města s renesančními památkami.