Novinky

Expo Science AMAVET Brno

Ve středu 13. března se v křížové chodbě městského magistrátu v Brně konalo regionální kolo soutěže Expo Science AMAVET. Naši školu reprezentoval student septimy, Matěj Šicner, se svou odbornou prací zabývající se využitím kvantových počítačů v oblasti dynamiky kapalin. Soutěžní projekt byl prezentován skrze poster a rozhovory s odbornou porotou. Byla to tak cenná zkušenost nejen z pohledu schopnosti obhájit si svou práci před odborníky, ale také umění flexibilně reagovat na otázky a vysvětlit problematiku i lidem neznalým oboru. Odborná porota rozhodla o postupu Matěje spolu s dalšími 7 studenty na celostátní přehlídku, která proběhne na přelomu března a dubna v Praze. Tam budou již studenti muset prokázat svou schopnost prezentovat práci v anglickém jazyce a společně se utkají o postup na největší a nejprestižnější konferenci středoškolských projektů, americký INTEL ISEF.