Novinky

Festival Den poezie. „Nad poezií Bohuslava Reynka“ – literární beseda s PhDr. Dagmar Halasovou

V odpoledních hodinách se ve čtvrtek 10. listopadu 2011 uskutečnila literární beseda s PhDr. Dagmar Halasovou, mj. autorkou monografie „Bohuslav Reynek“ (Brno, Petrov 1992) a „Druhý hlas“ (Zlín, Archa 2007) a editorkou svazku „Suzanne Renaud Bohuslavu Reynkovi. Dopisy 1923–1926 / Suzanne Renaud a Bohuslav Reynek. Lettres 1923–1926″ (Zlín, Archa 1996).
Akce proběhla v rámci 13. ročníku celostátního festivalu Den poezie, pořádaného každoročně Společností přátel poezie na památku narození Karla Hynka Máchy (nar. 16. 11. 2011). Během let se festival rozrostl z jednoho na dnešních více než 14 dnů, během nichž se letošní akce konají díky desítkám regionálních pořadatelů z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i jednotlivců ve 40 městech po celé naší republice.
Tematické zaměření besedy, nazvané „Nad poezií Bohuslava Reynka“, přilákalo nejen studenty septimy navštěvující literární seminář, pro něž byla akce pořádána v prvé řadě, ale i příznivce poezie z paralelních, či dokonce nižších ročníků.
Dr. Halasová seznámila své posluchače se svým náhledem na poezii Bohuslava Reynka coby básníka prostoty a jednoduchosti, básníka mlčení, básníka pokory před Bohem Stvořitelem. Své postřehy dokládala zajímavými ukázkami Reynkových grafik.
Literární beseda měla velký ohlas jak u posluchačů, tak u přednášející, která přislíbila účast na jarní besedě nad dílem manželky Bohuslava Reynka, francouzské básnířky Suzanne Renaud.