Novinky

G3 a Mohyla míru

Ve středu 13. dubna 2022 se studenti G3 vydali do Památníku Mohyla míru, aby si připomněli okolnosti “bitvy tří císařů”, tj. bitvy u Slavkova. Prohlídka multimediální expozice byla završena nejrůznějšími úkoly ve skupinách, kde si mohli studenti získané informace prakticky ověřit.

Památník Mohyla míru byl vystavěn na počest obětí bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru duchovního a pedagoga Aloise Slováka jako naplnění jeho vize učinit z centra někdejšího bojiště „místo světla“, memento válek. Mohyla míru je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. (srov. https://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz)