Novinky

G4 na Jarmarku pokusů

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se třída G4 vypravila do VIDy na netradiční experimentátorskou akci. V rámci spolupráce naší školy, VIDy a pedagogické fakulty MU vznikl po měsících příprav a zkoušení tzv. Jarmark pokusů, na kterém se naši studenti seznámili s netradičními pokusy v ještě netradičnějším pojetí. Budoucí učitelé z pedagogické fakulty se v rámci předmětu Popularizace vědy pokusili vytvořit pásmo experimentů, během kterých by zajímavou formou sdělili účastníkům jarmarku jednu základní vědeckou informaci. Hlavním cílem akce bylo nadchnout naše studenty k uspořádání podobné akce, která proběhne příští rok v květnu. Nyní tedy nastává chvíle rozmýšlení nad vlastním pojetím experimentálního stánku.