Novinky

Haló, tady Anna!

V průběhu února 2019 se studenti G4 zúčastnili třídního projektu “Haló, tady Anna!”, rozvíjejícího mezipředmětové vztahy českého jazyka a literatury s výukou dějepisu a občanské a prosociální výchovy.

Studenti se během skupinové práce zamýšleli nejen nad světoznámou prózou Deník Anny Frankové, ale za pomoci komiksového zpracování osudů jejich vrstevnice Anny Frankové, německé dívky židovského původu (12. 6. 1929 Frankfurt nad Mohanem – únor 1945 koncentrační tábor Bergen-Belsen), diskutovali nad četnými otázkami pracovních listů, vytvořených k 5. kapitole komiksu (kap. 5: Pod německou vládou, ©Marie Zahradníková, Asi-milovaní, www.asi-milovani.cz, 2013), např.:

  • Jak můžeme popsat kontrast mezi běžným životem a válkou? Jak se válka promítala do života civilistů?
  • Otec Otto Frank uvažoval o možnosti poslat dcery Margot a Anne k příbuzné do Anglie, matka Edith to ovšem odmítla. Proč? Jak velké bylo asi dilema, které museli řešit rodiče dětí z Protektorátu Čechy a Morava, kteří poslali své děti k neznámým rodinám do Anglie? Kdo tyto dětské transporty organizoval a proč? jaké asi byly pocity těchto rodičů?
  • Jaké byly důvody vzniku protižidovských opatření? Jak je vůbec možné, to veřejné mínění dovolilo, že nikdo z politiků proti této praxi nezakročil? Bylo by něco podobného možné dnes?

V živé diskuzi si studenti uvědomili, že i v českých dějinách je přítomen antisemitismus, nebo že téma uprchlictví před nacismem se týkalo i meziválečného Československa.