Novinky

Jarmark pokusů – G4

Ve čtvrtek 5. 12. se třída G4 zúčastnila motivačního Jarmarku pokusů ve vědeckém centru VIDA. Studenti byli rozděleni do skupin a obcházeli jednotlivá stanoviště, kde jim vidátoři a studenti Pedagogické fakulty MU ukazovali a vysvětlovali experimenty na dané téma. Cílem této akce bylo motivovat naše žáky k vytvoření podobného Jarmarku pokusů, který bude realizován v květnu 2020, účastníky Jarmarku pak budou studenti G2.