Novinky

Jazykové olympiády

Na přelomu listopadu a prosince proběhly na naší škole pod záštitou českého jazyka již tradičně dvě jazykové soutěže. Jednak Česká lingvistická olympiáda, jednak Olympiáda v českém jazyce. O obě olympiády bývá mezi studenty zájem, o trochu větší pozornost však přece jen přitahuje ta méně obvyklá – lingvistická. Naši studenti i tentokrát zvládli řešení úkolů velmi dobře a doufáme, že se neztratí ani v kolech následujících.

V České lingvistické olympiádě studenti řeší úkoly vztahující se k různým exotickým jazykům. Úspěšní řešitelé musí mít nejen jazykový cit, ale také matematické a logické schopnosti, aby během 90 minut stačili odhalit zákonitosti daných jazyků a mohli je dále aplikovat na příslušný úkol. Letos ve školním kole nejvíce bodů získali  studenti Barbora Dohnalová (G6), Vojtěch Možný (G8), Anna Múdra (G8), Martina Chalupská (G5) a Jan Malý (G5). Do kola krajského postupují studenti z prvního a druhého místa. Všem srdečně gratulujeme a postupujícím přejeme bystrou mysl a chuť do odhalování jazykových zákonitostí i v kole následujícím.

Olympiáda v českém jazyce je rozdělena na dvě části – mluvnickou a slohovou. Každé části je vyhrazeno 60 minut, během nichž si musí studenti poradit s obtížnějšími jazykovými úkoly a napsat originální text na zadané téma. I. kategorie olympiády je určena studentům tercie a kvarty, v II. kategorii soutěží studenti vyššího gymnázia a pedagogické školy. Z každé kategorie jeden student postupuje do kola okresního, pokud to kapacita dovolí, mohou organizátoři pozvat do dalšího kola i studentů více (např. při shodnosti bodů). Letošními nejlepšími řešiteli se v I. kategorii stali studenti Helena Císařová, Anna Maxová, Matěj Standara, Markéta Sovová, Tomáš Javora a Mariana Tůmová (všichni G3). V II. kategorii se nejlépe umístili studenti Barbora Dohnalová (G6), Anna Múdra (G8), Adam Křivka (G6), Petr Hanák (G5) a Terezie Dominika Běčáková (PL1). Všem blahopřejeme ke krásným výsledkům a přejeme i nadále mnoho úspěchů.