Novinky

Juvenes Translatores

Devět gymnazistů se zúčastnilo překladatelské soutěže

Stejně jako loni ani letos nebyla naše škola vylosována mezi 21 škol, které se mohou zapojit do hlavního kola překladatelské soutěže pro sedmnáctileté středoškoláky pořádané Evropskou komisí. Už podruhé se však nabízí pro školy, které se do soutěže přihlásily, ale do úzkého výběru nevešly, České národní kolo, a to probíhalo od 30. 11. do 4. 12. 2020. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci byly vstřícně upraveny podmínky: mohli se zúčastnit žáci od 15 do 19 let, školní kolo organizovali učitelé podle možností prezenčně nebo i distančně a do pražského centra mohli poslat 2 nejlepší překlady. Překládalo se z libovolného jazyka EU do jiného, 6 zájemců ze sexty a septimy tentokrát zvolilo překlad z němčiny do češtiny, 3 z francouzštiny do češtiny. 

Mezi vítěze se sice nedostali, ale i tak měli příležitost něco získat: všichni byli pozváni na workshop, který proběhl 22. dubna 2021 na YouTube kanále Zastoupení Evropské komise ČR. Nešlo jen o vyhlášení vítězů, ale především účastníci i další zájemci dostali příležitost sledovat dvě prezentace pracovníků Ústavu translatologie FF UK. Dr. Vanda Obdržálková promluvila o širokém spektru překladatelské práce a dr. David Mraček, který byl už druhým rokem hodnotitelem překladů z angličtiny a němčiny, představil úskalí při překladu letošních textů z těchto jazyků a možné způsoby jejich řešení. Dr. Mraček tak shrnul zásady překladatelské práce: zdůraznil potřebu náležité přesnosti v rovině významové, gramatické a stylistické a hodnotu kreativního přístupu k originálnímu textu.

Překládání je činnost velmi žádaná a perspektivní, přitom na ni ve škole nezbývá mnoho času: je proto žádoucí, aby tradice účasti na této soutěži pokračovala i v dalších letech.

Dagmar Peňázová