Novinky

Juvenes translatores 2014

Dne 27. listopadu 2014 proběhla v naší škole překladatelská soutěž Juvenes translatores, pořádaná už od roku 2007, která je určena pro studenty středních škol členských států EU. Hlavním organizátorem soutěže je Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady). Počet škol vybraných z každého státu se rovná počtu křesel, které má členský stát v Evropském parlamentu. V případě České republiky se tedy jedná o 21 středních škol, mezi něž byla vybrána i naše škola.

Pětice studentů septimy překládala soutěžní texty z angličtiny (Jáchym Přikryl), francouzštiny (Klára Imramovská, Jan Ch. Kraft) a němčiny (Hana Chvílová, Petra Ryšavá), poskytnuté přímo GŘ pro překlady. Z celkových 104 soutěžních prací českých studentů zaujal odbornou porotu překlad Jáchyma Přikryla, Hany Chvílové a Petry Ryšavé, kteří za svůj výkon obdrželi čestné uznání.

Oceněným studentům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Webové stránky soutěže
Odkaz na facebook soutěže