Novinky

Juvenes Translatores 2022

Letos bylo Cyrilometodějské gymnázium mezi 21 vylosovanými českými školami, které se dostaly do mezinárodního kola překladatelské soutěže. Soutěž má přesně stanovená pravidla: zúčastnit se může z každé vylosované školy 2-5 sedmnáctiletých studentů (narozených v roce 2005), každý účastník si vybírá libovolnou kombinaci jazyků Evropské unie, zadání dostanou všichni v EU v tutéž chvíli elektronicky (tak je tomu od roku 2017), k dispozici jsou elektronické i tištěné slovníky překladové i výkladové, ale přísně se zapovídají jakékoliv další pomůcky, zejména strojové překladače, a po uplynutí 120 minut je nutné práci odevzdat. Nyní bude třeba čekat až do února, než translatologové odevzdané překlady posoudí a z každé země pozvou vítěze na předání cen přímo do Štrasburku.

Hlavní smysl celé této velké akce spočívá ovšem v připomenutí nezastupitelné role člověka při vytváření překladu, přestože úroveň strojových překladů se výrazně zlepšuje, a zdůraznit důležitost této dovednosti i při výuce jazyků. Tentokrát zaujala pestrost výběru jazykových kombinací u našich studentů, protože vedle překladu anglického, francouzského a německého textu do češtiny se objevil také opačný směr, totiž z češtiny do angličtiny, a dokonce i z francouzštiny do angličtiny.

Na přání koordinátora pro české země, pana Martina Staška, vznikla i fotodokumentace k této akci a vybrané ilustrační obrázky nabízíme i zde.

Juvenes Translatores 2022

Juvenes Translatores 2022

Juvenes Translatores 2022

Juvenes Translatores 2022