Novinky

Juvenes Translatores

Naše gymnázium se přihlásilo do mezinárodní soutěže Juvenes Translatores pořádané Evropskou komisí. V České republice byl však o účast v soutěži tak velký zájem, že muselo proběhnout losování, protože maximální počet účastníků z každé členské země je pevně stanoven. Ostatním školám nabídlo proto České zastoupení EK účast v nově zřízené národní formě této soutěže za stejných podmínek: žáci narození v roce 2002 (nebo mladší) mohli z libovolného jazyka Evropské unie překládat text do jiného jazyka, zpravidla mateřského.

Školní kolo proběhlo 5. 12. 2019 v počítačové učebně, neboť bylo letos povoleno používat elektronický slovník a vlastní text psát na počítači, ovšem bez internetu a kontroly pravopisu; čas na překlad jedné strany textu byl 120 minut. Přihlásilo se celkem 15 žáků ze sexty a septimy, 6 si zvolilo překlad z angličtiny, 8 z němčiny a 1 z francouzštiny; učitelé těchto tří jazyků pak byli postavení před těžký úkol, totiž vybrat nejlepší český text. Po jednom překladu z angličtiny, němčiny a francouzštiny poté posoudil nezávislý hodnotitel ze sekce českého jazyka a tím rozhodl o konečném vítězi – stal se jím Jindřich Krusberský z G6.

Vítězný překlad byl odeslán do Evropského domu v Praze, kde bude koncem února zveřejněno 20 nejlepších překladů z celé republiky, a jejich autoři se v březnu mohou těšit na odměnu: bude mezi nimi i náš překladatel?

Dagmar Peňázová