Novinky

Kam po maturitě s francouzštinou (aneb Co se nevešlo na Gaudeamus Brno)

Milí studenti francouzštiny, zveme vás na informační schůzku o nabídce studia oborů s francouzštinou na vysokých školách v Brně a Olomouci a o možnostech pomaturitního studia ve Francii. Akce je primárně určena pro letošní maturanty, ale přijít mohou i studenti z nižších ročníků, kteří mají již nyní zájem informovat se o nabídce pomaturitního studia na vysokých školách, kde lze uplatnit znalost francouzského jazyka.

Setkání se uskuteční 30. ledna 2019 v prostorách Alliance Française Brno (Moravské nám. 15, Brno) a bude probíhat po celý den od 9:00 do 16:00 hod.

Dopolední program (9:00-13:00 hod.) je určený pro školy (je nutné se zaregistrovat).
Odpolední program (13:00-16:00 hod.) je určen pro individuální konzultace (registrace v tomto případě není nutná).
Během celého dne se zájemcům představí tato vysokoškolská pracoviště:
Brno, Masarykova univerzita
– Filozofická fakulta, Ústav románských jazyků a literatur
– Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literatury
– Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie
Vysoké učení technické v Brně
– Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie
Olomouc, Univerzita Palackého
– Filozofická fakulta, Katedra romanistiky
Dále se informačního dne zúčastní také vedoucí informační kanceláře Campus France (bude informovat o možnostech pomaturitního studia ve Francii).
Pro ty studenty, kteří by měli zájem po maturitě vyzkoušet něco nového (a nechtěli by jít rovnou na vysokou školu), nabízíme také možnost informovat se o dobrovolnické práci v zahraniční v rámci tzv. Evropské dobrovolné služby/Evropského sboru solidarity.
Těšíme se vaši hojnou účast. Vstup je volný.