Novinky

Kam po maturitě s francouzštinou (aneb Co se nevešlo na Gaudeamus Brno)

Milí studenti francouzštiny, zveme vás na informační schůzku o nabídce studia oborů s francouzštinou na vysokých školách v Brně a Olomouci a o možnostech pomaturitního studia ve Francii. Akce je primárně určena pro letošní maturanty, ale přijít mohou i studenti z nižších ročníků, kteří mají již nyní zájem informovat se o nabídce pomaturitního studia na vysokých školách, kde lze uplatnit znalost francouzského jazyka.

S francouzštinou se absolventi vysokých škol neuplatní pouze jako učitelé, překladatelé nebo tlumočníci, francouzština je také perspektivní jazyk pro veřejnou správu, mezinárodní obchod nebo technické obory… Budou také představeny možnosti pomaturitního studia na francouzských vysokých školách a co je třeba udělat pro zápis ke studiu.

Akce se koná ve středu 4. 12. 2019 na Alliance Française Brno, Moravské nám. 15 a bude probíhat po celý den od 9:00 do 16:00 hod.
Program je rozdělen do dvou bloků:
9.00-13.00 hod. (program pro zaregistrované školy)
13.00-16.00 hod. (individuální konzultace pro zájemce – bez registrace)
Během informačního dne vám představí obory studia zástupci těchto vysokoškolských pracovišť z Brna a Olomouce:
FSI VUT, Ústav strojírenské technologie (double degree Industrial Engineering)
FF UP Olomouc, Katedra romanistiky
Možnosti studia na vysokých školách ve Francii představí pracovník informační kanceláře Campus France (kariérové poradenství pro volbu oborů na francouzských vysokých školách).