Novinky

K+M+B

Včera jsme byli opět svědky návštěvy ctihodných mudrců z východu, zástupců vědy a vzdělání, kteří označovali učebny znamením K+M+B, což má připomínat, že Kristus žehná této místnosti. Děkujeme, že i při vzdělání můžeme pamatovat na to, že bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.
#vklubutožije