Novinky

Soutěž ve francouzském jazyce (školní kolo)

Dne 27. ledna 2016 proběhlo školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce (kat. SŠ B2). V napínavém jazykovém klání, které spočívalo v ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek a v ústním projevu (popis náhodně zvoleného obrázku, monolog / dialog na vylosované téma), se mezi sebou utkali studenti G7. Po zhodnocení jazykové pohotovosti a kreativity, bohatosti slovní zásoby, výslovnosti, gramatické správnosti a plynulosti vyjadřování došla porota k následujícímu pořadí:

1. místo: Kateřina Kubíčková (postup do krajského kola)
2. místo: Gabriela Kyzlinková
3. místo: Jiří Habán

Všem zúčastněným děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!