Novinky

KROUŽKY 2019/2020

Přeji krásný den všem rodičům i studentům,
jak to bude vypadat s kroužky příští rok?

  1.  Kroužky ve školním roce 2019/2020 budou rozděleny na 2 kategorie:
    1. kroužky placené – ty jsou placené 600,- Kč pro nižší gymnázium a druhý stupeň ZŠ a 1200,- Kč pro SŠ, pokud není uvedeno jinak,
    2. kroužky olympijské a reprezentující – ty jsou zdarma, je zde však předpoklad reprezentace školy – olympiády, soutěže, přehlídky, mše sv. apod.
  2. Podle většiny přihlášených se bude přizpůsobovat rozvrh kroužku, proto se opravdu přihlašujte nejpozději do 15. června, tzn. odevzdejte přihlášku v klubu.
  3. Budou se otevírat pouze ty kroužky, které mají 7 a více zaplacených přihlášek do konce září, pokud není uvedeno jinak. Platba odešlete na účet školy 6964370257/0100 nebo hotově v kanceláři školy.

Součástí příloh je soupis kroužků a přihláška.

Těšíme se, že si vyberete právě nějaký náš kroužek.

Přejeme dobrou ruku při výběru z mnoha aktivit.

Prihlaska_do_krouzku-2019