Novinky

Kroužky 2020_2021

Milí rodiče a studenti,

rok se s rokem sešel a je třeba myslet i na další (doufejme již standardní) školní rok. V přiložené galerii máte přehled všech kroužků, které nabízíme. Rozdělení kroužků je stejné jako poslední školní rok.

  1. Olympijské, které jsou bez poplatku a jejichž podmínkou je reprezentace školy na různých olympiádách, soutěžích či přehlídkách. Tyto kroužky otevíráme při počtu 4 přihlášených osob.
  2. Komerční, které se platí a které otevíráme při počtu 7 a více osob, pokud není stanoveno jinak (pouze u klavíru a robokroužku)

V prvních zářijových dnech bude oznámena konkrétní podoba kroužku, tedy včetně času, místnosti a způsobu placení.

Je potřeba odevzdat přihlášku do kroužku (i do olympijského) do 11. září 2020. Pokud nejste studenty naší školy, je třeba odevzdat i přihlášku do školního klubu.

Těšíme se opět v září na viděnou.