Novinky

Kroužky v novém školním roce

Milí studenti a rodiče,

jako každý rok i letos překládáme nabídku kroužků. Rád bych upozornil na nové kroužky vesmírní objevitelé, který vedou naši nadšení studenti, španělštinu, německou konverzaci či basketbal. Máme 2 typy kroužků:

a) olympijské, které jsou zadarmo a jejichž účastníci nás reprezentují na olympiádách a dalších soutěžích,

b) komerční, které jsou placené.

Podmínky účasti v kroužcích jsou:  

  1. vyplnit přihlášku do kroužku a komerční kroužky zaplatit, to vše do 20. 9. 2022, na účet školy 6964370257/0100 variabilní symbol 333 a do poznámky jméno a název kroužku,
  2. pokud bude méně jak 7 účastníků, kroužek se neotevře a peníze vrátíme,
  3. kroužky budou začínat od 26. 9. 2022.
  4. Ti z vás, kteří nejsou studenty naší školy, musí odevzdat ještě přihlášku do klubu.

Prihlaska_do_krouzku-2022-23

Přihláška_klub_2022_2023