Novinky

Kulturně vzdělávací exkurze PL4 do Prahy

Ve dnech 15. – 17. 9. 2014 navštívila naše třída v rámci kulturně vzdělávací exkurze Prahu. Za doprovodu profesorek Pelánkové a Masaříkové jsme navštívili Pražský hrad, Staré město a židovské město, dvě výstavy umění (jednu v Anežském klášteře, jednu na Kampě), Stavovské divadlo a chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou. Večer jsme také vyrazili za kulturou do Divadla na Vinohradech na představení Jindřich IV. a den poté do Národního divadla na Čekání na Godota. Exkurze se nám velmi líbila a rádi se do Prahy zase brzy vrátíme.