Novinky

Matematický klokan 2018

V březnu se na naší škole jako každý rok řešila soutěž Matematický klokan. Studenti soutěžili ve čtyřech různých věkových kategoriích. Bodové rozpětí pro hodnocení soutěže však bylo v každé kategorii stejné, tedy 0 až 120 bodů. Proto uvádíme v žebříčku nejlepších studentů všechny kategorie dohromady.

Gratulujeme především Elišce Mrázkové ze sekundy, které se podařilo získat plný počet bodů!
Všichni níže uvedení studenti, kteří dosáhli 80 a více bodů (což je 25 studentů ze 121 řešitelů celkem), dostanou v hodině matematiky sladkou odměnu. Gratulujeme ke krásným výsledkům!

Eliška Mrázková G2 120 bodů
Filip Maxa G1 108 bodů
Jan Klapetek G2 100 bodů
Daniela Šteflíčková G2 100 bodů
Filip Tatíček G2 98 bodů
Šimon M. Prudil G2 97 bodů
Lubomír Janda G2 95 bodů
Jiří Kaňa G7 94 bodů
Edita Munzarová G2 92 bodů
Zuzana Juřenčáková G2 91 bodů
Adam Křivka G6 91 bodů
Barbora Špalková G2 90 bodů
Veronika Pompová G1 87 bodů
Hana Rousová G2 87 bodů
Ondřej Hanák G2 85 bodů
Tadeáš Němec G1 84 bodů
Oliver Klimeš G1 83 bodů
Vojtěch Šimeček G4 83 bodů
Mikuláš Zimula G4 83 bodů
Matěj Šicner G1 82 bodů
Tereza Pučová G2 82 bodů
Markéta Poledňová G1 81 bodů
Alžběta Slaná G2 81 bodů
Lukáš Řezanina G1 80 bodů
Jan Suchánek G4 80 bodů