Novinky

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům

Naše škola ve spolupráci s DIECÉZNÍ CHARITOU BRNO se v termínu od 13. do 21. června 2016 zapojila do humanitární sbírky.
Bližší informace najdete v přílohách.
Děkujeme za Vaši podporu

Koordinátorky sbírky: Mgr. Hana Černá – s. Vojtěcha, PhDr. Ludmila Svrčulová a studentky třídy PMP 2

Informace o sbírce

Dopis pro CMGaSOSPg Brno