Novinky

Mezipředmětová vzdělávací exkurze Praha PL4

Třída PL4 se účastnila ve dnech 18. 10. 20. 10. 2017 mezipředmětové vzdělávací exkurze Prahy. Společně s třídním učitelem Mgr. Vlastimilem Proksem a s. Michaelou mohly žákyně navštívit nejrůznější kulturní a historické památky, jako např. Pražský hrad, židovské město, pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje a mnoho dalšího. Nechyběla ani divadelní představení ve Stavovském divadle a v Rokoku.