Novinky

Ministr školství Josef Dobeš navštívil Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou v Brně

V pátek odpoledne 3. prosince 2010 navštívil naši školu Cyrilometodějské gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Brno se sídlem na Lerchové ulici 63 ministr školství,mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš.

Pan ministr se srdečně pozdravil s ředitelem školy Ing. Mgr. Jiřím Haičmanem a ostatními členy vedení. Prohlédl areál školy, odborné učebny a školní kapli. Velmi pozorně se zajímal o dění na škole, seznámil se s jejími aktuálními plány i problémy.

V rámci této pracovní návštěvy se pan ministr se svým pracovním týmem také setkal s předsedou Asociace ředitelů církevních škol JUDr. Janem Královcem, se kterým hovořil o problematice církevních škol jako celku. Mezi nejpalčivější problémy církevních škol patří nedostatek financí – to je ostatně problémem škol všech typů a zřizovatelů. Církevní školy však navíc nedostávají plnou dotaci na svůj provoz a jen sporadicky dostanou finance na investice – to vše u ostatních škol hradí zřizovatel.

Podpora kvalitního vzdělávání je jedním z hlavních cílů pana ministra Josefa Dobeše, hodlá k tomuto účelu využít i peníze z evropských fondů. Ministr prezentoval informace o nově připravovaném programu „Peníze EU středním školám“ (tzv. Šablony), který bude v nadcházejícím roce 2011 jistě využíván školami všech zřizovatelů. Jedná se o specifický dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který je zřízen výhradně na podporu projektů středních škol – na základních školách již běží.

Závěrem krátké návštěvy pan ministr Dobeš ocenil vstřícné jednání vedení školy, velký zájem uchazečů i současných žáků o studium ve všech oborech školy a vysokou uplatnitelnost absolventů školy v dalším studiu nebo zaměstnání.