Novinky

Národní kolo soutěže AMAVET

V dubnu se uskutečnilo v prostorách Akademie věd ČR národní kolo soutěže vědeckých a technických projektů  mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.  Naši školu reprezentoval Adam Křivka ze septimy s projektem Mechanika rodin planetek s aplikací na rodinu Eunomia. Adamovi se mezi 40 postupujícími projekty z celé republiky podařilo vybojovat krásné 5. místo a získat tím právo postupu na největší a nejprestižnější středoškolskou soutěž na světě Intel ISEF, která se bude konat 12. – 17. května 2019 v Phoenix.  Adam dále získal zvláštní Cenu děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Výsledková listina soutěže AMAVET je zde.

Adam Křivka navíc s uvedenou prací získal Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii “středoškolský student” za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů ČR pro rok 2019, kterou si převezme 20. května v Karolinu v Praze.

Adame, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!