Novinky

Návštěva institutu Alliance française Brno

V průběhu března 2014 se studenti francouzštiny ze tříd G4, G5 a G7 vydali do institutu Alliance française Brno, aby se nejen seznámili s jeho posláním, kterým je např. nabídka výuky francouzštiny spolu s  informacemi o možnostech studia ve Francii, zajištění mezinárodně uznávaných zkoušek DELF/DALF, provozování mediatéky či organizování nejrůznějších kulturních aktivit (Ciné-Café, Festival francouzského filmu aj.), ale aby si v příjemném prostředí nedaleko Moravského náměstí v nejrůznějších aktivitách také ověřili svou schopnost komunikovat v tomto románském jazyce. Závěrem studenti obdrželi pozvánku na blížící se festival Bonjour Brno, který bude v dubnu 2014 v našem městě probíhat již podvacáté.

Fotogalerii z návštěvy studentů G7, která se uskutečnila 28. března 2014, si můžete prohlédnout zde.