Novinky

Návštěva z Levoče – Katolický týdeník

Na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně zažili mimořádně rušný začátek týdne. Přijeli k nim hosté – ze Slovenska. Jako první sklidily potlesk tři slovenské dívky v krojích za zpěv lidových písní. „Připravil jsem pro vás kvíz o tom, jak dobře znáte Slovensko,“ pozdravil
přítomné Lukáš, jeden ze studentů.
Pro studentstvo z české strany hranice zazněla možná překvapivá novinka, že národními patrony Slovenska jsou stejně jako u nás svatí Cyril a Metoděj.
Nebo že slovem „bandúrky“ označují sousedé brambory.

Sken z KT