Novinky

Netradiční oslava Dne církevních škol

Jak se již stalo v naší zemi tradicí, připadly na 16. září, kdy si připomínáme svátek svaté kněžny Ludmily, výroční oslavy Dne církevních škol. Brněnské Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická pojaly jejich průběh opravdu originálně.

Vše začalo v úterý 16. září 2014 úderem osmé hodiny ranní v nedalekém kostele sv. Augustina. Na pozvání České provincie kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, zřizovatele školy, totiž mezi shromážděné studenty a jejich pedagogy zavítal brněnský biskup Vojtěch Cikrle, aby požehnal nové sochy sv. Cyrila a Metoděje, patronů školy, pocházející z dílny sochaře Vladimíra Matouška. O. biskup Vojtěch ve své promluvě vyzdvihl osobní statečnost soluňských bratrů a všechny přítomné několikrát povzbudil, aby se nebáli Boží výzvy být posláni do současného světa, tak jako byli posláni i sv. Cyril a Metoděj, jejichž nové sochy byly symbolicky určeny právě pro vstupní prostory školní budovy. Hudební doprovod celého průběhu bohoslužby zajistil školní pěvecký sbor Cantate, jehož výkon byl po zásluze odměněn bouřlivým potleskem.
Slavnostní den pokračoval v areálu školy, kde si mohli jak studenti, tak i jejich vyučující vyzkoušet své znalosti v soutěži „Poznej světce“ v podání souboru Dramatická jelita, připojit se ke zpěvu písní v podání skupiny TenSing či vyslechnout koncert flétnového souboru Flautas de Colores.
K vynikající radostné atmosféře jistě přispělo i pohoštění, které bylo toho dne nabízeno zdarma, a to díky sponzorům Delta pekárny (koblížky), Černá hora (limonády) či Delikomat s.r.o. (horká káva a čokoláda).

Fotogalerie