Novinky

Nové logo naší školy

  • písmena CM s cyrilometodějským křížem uprostřed odkazují k dědictví slovanských věrozvěstů, spolupatronů Evropy a zároveň patronů naší školy i našeho zřizovatele – Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
  • kruh symbolizuje jednotu – rodinu – společenství, tedy naplňování hesla kongregace „Aby všichni jedno byli“ (J 17,21).
  • jednotlivé výseče znázorňují čtyři oblasti hlavních činností, které naší škola nabízí – osmileté gymnázium, pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika a volnočasové aktivity.
  • modrá barva je barvou víry a naděje, míru a pokoje.

Více variant ke stažení

CMGaSOŠPg_logo_barevné_RGB