Novinky

Od teď náš CM Parlament funguje jinak!

V průběhu ledna došlo k reorganizaci fungování našeho Parlamentu.

Za účelem zefektivnit naši práci byl Parlament rozdělen do dvou komor. První komora, “Sněm”, slouží k plánování a realizaci akcí a projektů za účelem pobavit či poučit. Sněm bude, jako doposud,  uskutečňovat nejrozličnější akce a projekty. Sněm je skvělé místo pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých organizačních schopnostech a zpestřit běžné školní dny. Druhá parlamentní komora, “Senát”, se bude skládat z volených členů, vždy jeden zástupce z každé třídy. Tito žáci pak na zasedáních budou především diskutovat nad studentskými podněty a snaží se najít možná řešení, která budou následně projednávat s dalšími orgány školy.

Doplněk_2_03_01_24_o reorganizaci Parlamentu