Novinky

Olympiády

Na přelomu listopadu a prosince na naší škole již tradičně proběhla školní kola prestižních jazykových soutěží.

Nejdříve studenti řešili neobvyklé logické úkoly v České lingvistické olympiádě. Čekala je igboština, maorština, jazyk ik, ogham a palauština.  Vítězem školního kola se stal Kryštof Kotek z G7, který zároveň postupuje do kola regionálního. Na druhém místě skončil Jan Malý z G6, třetí místo obsadil Adam Křivka z G7.

Další soutěží byl 45. ročník Olympiády v českém jazyce, kde studenti prokazovali schopnosti a vědomosti gramatické i stylistické. V I. kategorii zvítězil Ondřej Hanák z G3, těsně za ním se umístili Matěj Standara a Jakub Peňás, oba z G4. V II. kategorii první místo obsadila Barbora Dohnalová z G7, na druhé pozici se umístila Alena Loučková z PL3 a o třetí místo se podělili Petr Hanák z G6 a Dana Biskupová z G7.

Všem účastníkům děkujeme za nadšení a odvahu, s nimiž přistupují k obtížným úkolům, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v následujících kolech.