Novinky

Orientační dny ve Fryštáku – PMP2, PL2

Ve dnech 11.-13.11. 2019 se třídy PMP2 a PL2 zúčastnily Orientačních dnů ve Fryštáku.

Orientační dny jsou zážitkové, tematické kurzy pro třídy. Zábavnou a netradiční formou jsme se tedy snažili budovat dobré třídní vztahy a otevírat různá životní témata týkající se vztahů, vlastní budoucnosti, životních hodnot a dalšího. V doprovodu instruktorů studenti přemýšleli  o svých životních názorech, svobodně se vyjadřovali k tématům, která je zajímala, učili se obhájit svůj názor před vrstevníky.

Velké poděkování patří instruktorům z Fryštáku.