Novinky

Postní duchovní přespávačka pro starší

Milí,
zveme vás na postní přespávačku pro starší (studenti střední školy a vyššího gymnázia). Můžete se těšit na modlitbu, aktivitu s Božím slovem, ztišení, na sebe navzájem a mnoho dalšího. S Pattym a s. Michaelou.

přihláška na přespávačku (2)