Novinky

Pozvání na duchovní obnovu pro mladší (17.-19. února)

Zveme děcka z G1 a 5. – 7. třídy ZŠ na duchovní obnovu, při které si chceme více uvědomit význam postní doby pro náš život a vykročit na cestu za Ježíšem.
Využijeme proto tento čas k modlitbě, povídání a hrám na téma: “Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, proměňte se a obnovte své smýšlení.” (z listu Římanům 12, 22)
Všechny informace v přihlášce. Přihlaste se nejlépe do pátku 10. února.
Těší se o. Jarda, s. Alžběta a animátoři Viky, Štěpán a Pavel