Novinky

Přednáška o uranovém vězeňství

Dne 9. dubna 2013 na naši školu zavítal PhDr. František Bártík, historik z Hornického muzea v Příbrami. Pro studenty tříd PL3 a PMP1 si připravil přednášku na téma Uranové vězeňství v Československu.

Přednášející nám nejprve nastínil obecnou situaci těžby uranu na našem území v průběhu 2. poloviny 20. století. Poté se podrobněji věnoval vězeňskému táboru Vojna Lešetice, který se jako jediný z těchto uranových táborů zachoval do současnosti a nyní je památníkem obětí komunismu. Ve své přednášce se také zmínil např. o běžném dni zajatců, o pokusech o útěk, či různých způsobech trestů. Přednáška byla obohacena o fotografie a kopie různých dokumentů z té doby. Pro studenty byla nejen přínosná, ale určitě i zajímavá, což potvrdilo množství jejich otázek v závěrečné diskuzi.