Novinky

Přednáška “Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost”

Dne 11. dubna 2017 vyslechli studenti nižšího gymnázia (třídy G3 a G4) a pedagogické školy (třídy PMP1, PMP2 a PMP3) přednášku Mgr. Pavla Josefa Macků, Ph.D., nazvanou “Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost”.

Studenti byli velmi přístupným způsobem seznámeni s historií vývoje hudebních nástrojů, a to od nástrojů prehistorických až po jejich současné formy. Součástí výkladu byla praktická ukázka padesáti různých nástrojů všech dob, kdy mohli zhlédnout téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů (např. některé středověké či renesanční nástroje, tj. zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý roh, loutnu, fidulu, psalterium, středověkou harfu apod.). Přednášející rovněž představil technologii výroby některých hudebních nástrojů či fyzikální aspekty tvorby tónu.