Novinky

Prezentace studijního programu Rok ve Francii

Milí studenti francouzštináři ze tříd G4 a G5, v říjnu jsme vás informovali o podávání přihlášek k přijímacímu řízení do studijního programu Rok ve Francii. Jelikož se tato doba přiblížila, připomínáme, že přihlášky lze podávat právě nyní, v období od 2. ledna 2019 do 28. února 2019.

Co si představit pod pojmem Rok ve Francii? Do tohoto programu se mohou hlásit studenti 1. a 2. ročníku na střední škole (4letá gymnázia, střední odborné školy) resp. studenti v odpovídajících ročnících na víceletých gymnáziích (tj. kvinta-sexta na 8letých gymnáziích, 3.-4. ročník na 6letých gymnáziích).

Program Rok ve Francii organizuje Francouzský institut v Praze. Vybraní uchazeči (výběrové řízení se koná v první polovině dubna) odjedou studovat střední školu ve Francii od září 2019. Studijní pobyt trvá celý školní rok (studeni se vracejí do České republiky během školních prázdnin v průběhu školního roku). Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují ve 2. ročníku střední školy (classe de première), absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni.

Podrobnosti o studijním programu najdete zde: https://studium.ifp.cz/cz/skoly/rok-ve-francii/zazit-rok-ve-francii/

Informační schůzky pro zájemce o program proběhne ve středu 23. ledna 2019 v 16:00 hod. v Alliance Française Brno, Moravské nám. 15.  

Rok ve Francii, to je unikátní možnost…

  • vycestovat, poznat zemi a její kulturu
  • zlepšit si francouzštinu a poznat francouzský vzdělávací systém
  • získat zkušenost, osamostatnit se a naučit se zodpovědnosti
  • navázat zajímavé kontakty se spolužáky, hostitelskými rodinami a profesory