Novinky

Příběhy bezpráví aneb Minulost nevyfotíte. Ptejte se těch, kteří to zažili

V listopadu 2016 proběhl na území celé České republiky v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách, pořádaného nevládní neziskovou organizací Člověk v tísni, již 12. ročník Měsíce filmu na školách, jehož součástí je i projekt Příběhy bezpráví. Ten přibližuje žákům a studentům prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů moderní československé dějiny, a nejen to. Mladí lidé mají totiž možnost vedle zhlédnutí působivých dokumentů i setkat se s pamětníky totalitního bezpráví. Letošní téma se zaměřilo na příběhy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy. Na výběr byly četné filmy k tématu emigrace, poválečného odsunu Němců, budování hranic z ostnatých drátů a internaci řeholníků.

K této výjimečné akci s mottem “Minulost nevyfotíte. Ptejte se těch, kteří to zažili” se připojila i naše škola. Dne 4. listopadu 2016 proběhlo za účasti tříd PL3, G7 a vybraných studentů G8 promítnutí dokumentu “Tajné akce StB: Akce Kláštery” (Ján Novák / ČR / 2008 / 14 min.),  vztahujícího se ke komunistické perzekuci církevních představitelů. Poté následovala beseda s jezuitou O. Františkem Pevným (nar. 1921), pamětníkem jak nacistické, tak i komunistické perzekuce.

Pro studenty byla projekce dokumentu velmi přínosná, stejně jako i navazující setkání s pamětníkem, kdy se mohli ptát na cokoliv, co je zajímalo. Snad i oni tak přispěli k naplnění záměru tvůrců projektu: “Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, a navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. Aby si to uvědomovala i generace mladých lidí, kteří se narodili po pádu komunismu, byl vytvořen projekt Příběhy bezpráví.”