Novinky

Příprava na Tříkrálový koncert

Cyrilometodějský orchestr se stejně jako ostatní uskupení svědomitě připravoval na čtvrteční koncert: ve středu před vánoci a ještě  soustředění 2.1. poslední den prázdnin.
 Přijďte si poslechnout, těšíme se. K.P.