Novinky

Projekt G2 – Karel IV. jako hlavní postava komiksu

V rámci projektové činnosti si studenti sekundy vyzkoušeli, jak vytvořit komiks na dané téma.

Hlavním tématem v rámci RVP v sekundě jsou témata, která se pojí k období středověku. Oblíbené téma je období Lucemburků, obzvláště život Karla IV.

Po probraném tématu vytvořili studenti ve dvojicích, nebo individuálně komiks, který byl zaměřený na život Karla IV.

Cíl :

  • Zábavné opakování učiva Lucemburkové a život Karla IV.
  • Vzájemná spolupráce
  • Zjišťování informací pomocí knih a internetu
  • Výtvarná činnost
  • Mezipředmětové vazby – historie, geografie, výtvarná výchova, politologie