Novinky

Projekt G4 historie – Naši prezidenti

Během měsíce dubna a května se studenti G4 zúčastnili projektu, který byl  zaměřen na mezipředmětové vazby.

Třída G4 má v rámci RVP témata, která se týkají vývoje Československa v průběhu 20.století.

Cíl projektu :

  • Ujasnit si přehled a informace našich prezidentů
  • Rozbor politické situace daného období
  • Práce s internetem a knihami
  • Výběr hlavních událostí, které se pojí k danému prezidentovi
  • Získané informace přeložit do anglického jazyka, popřípadě vyzkoušet opačný styl, tedy překlad z angličtiny do češtiny
  • Vzájemná spolupráce
  • Mezipředmětové vazby (dějepis – geografie – angličtina – politologie)