Novinky

Projekt Legiovlak 100

Ve dnech 22. – 23. října 2015 navštívili studenti tříd G6, G7 a G8 (dějepisný seminář) jako součást výuky dějepisu expozici v Legiovlaku, kterou v rámci projektu Legiovlak 100 připravila Československá obec legionářská na vlakovém nádraží v Brně-Králově Poli. V doprovodu průvodců v dobových legionářských stejnokrojích si prohlédli věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií.

V současné době tvoří vlak 10 vagonů, které představují vozy polní pošty, těplušku, plukovní prodejnu, ubytovací, zdravotní, štábní, obrněný a dva plošinové vozy. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020, kdy si budeme připomínat 100 let od návratu našich legionářů zpět do vlasti.