Novinky

projekt “Pomáháme spolu mimo školu”

Díky programu Active Citizens Fund  se dobrovolníci z naší školy, pod vedením paní učitelky Dominiky Močubové, letos zapojili do projektu  Pomáháme spolu mimo školu, ve kterém se žáci učí, co je všechno potřeba, když chcete něco ve svém okolí změnit k lepšímu a nechcete na to být sami. Se žáky a učiteli spolupracují odborníci z RezekvítkuNadace VeronicaVeřejná zeleň města Brna a Masarykova univerzita.

 

Zapojeno je 15 studentů z různých tříd, kteří se rozdělili do tří pracovních skupin (ale samozřejmě všechny nápady řešíme a konzultujeme na společných Meetech). Každá skupina pracuje na jednom návrhu projektu, jímž by chtěla zpestřit nebo zvelebit své okolí. Z rozpracovaných projektů se v brzké době vybere jeden, jenž se dočká i realizace. První skupina pracuje na vysazení různých národních stromů a rostlin (Lípa – ČR, Javor – Kanada,..) s příslušnými cedulkami a popisky. Druhá skupina plánuje s pomocí dalších dobrovolníků vytvořit skupiny a vyrazit na úklid znečištěných míst v Brně. Třetí skupina vymýšlí krátkou tematickou naučnou stezku ve Wilsonově lese. V projektu naše škola bude jistě pokračovat i příští rok.

Podpořit vítězný návrh můžete svým hlasem na tomto odkaze: https://www.menti.com/51c9wxue4q

Projekt „Pomáháme spolu mimo školu“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.