Novinky

Projekt – vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy

Dne 13. 10. 2017 bylo oficiálně zveřejněno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy“. Obsahem projektu je vybudování a vybavení odborných učeben přírodních věd, cizích jazyků, informačních technologií, přírodovědné laboratoře a kabinetů. Kromě nových učeben bude ve škole vybudován výtah a budou provedeny drobné vnitřní stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti školy. V rámci dotační akce bude také řešena konektivita školy. Realizace celého projektu bude stát 48 681 364 korun, přičemž dotace z IROP činí 95%. Zbylých 5% hradí příjemce dotace, kterým je zřizovatel školy, Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Z časových důvodů byly stavební práce zahájeny již v srpnu letošního roku, aby bylo možné stihnout realizaci celého projektu do konce roku 2018.

Dodavatel stavby byl vybrán na základě výběrového řízení a je jím Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.