Novinky

Projektový týden s němčinou

Rakouský institut nabídl pro jednu skupinu žáků CMG týdenní projekt s intenzivní výukou němčiny zaměřenou na vybrané téma. Daniel Kienasberger a Lena Thurnhausstatter, dva studenti historie ze salcburské univerzity připravili v prvním květnovém týdnu (3. -7. 5.) tento projekt v rámci své praxe, neboť jejich specializací je také výuka němčiny pro cizince. Na každé dopoledne (9.00-13.00) měli připravený bohatý materiál zaměřený na významné momenty ve společných dějinách Německa, Rakouska a českých zemí v 19. -20. století, z něhož si pak septimáni vybírali témata pro zpracování vlastní prezentace na závěr projektu. Kromě toho dostávali také úkoly z mluvnice, ale ty se zdály snadné ve srovnání s výzvou ukázat a německy komentovat před svými lektory, ředitelkou Rakouského institutu a vlastními spolužáky výsledek své týdenní práce. Sem tam ovšem pronikla do tohoto seriózního programu i zábavná píseň nebo malá odbočka do gastronomie.

Projekt hodnotili oba lektoři i Rakouský institut jako úspěšný, i většina účastníků pokládala tuto akci za zajímavou změnu v dlouhém sledu distanční výuky a byla potěšena tím, že rodilým mluvčím rozumí, ačkoliv se nejednalo o prostou konverzaci. Rádi bychom takový projekt v příštím školním roce zopakovali, ať už ve formě videokonferenční jako loni a letos anebo dokonce přivítali další studenty ze Salcburku na CMG.

Dagmar Peňázová