Novinky

Regionální kolo soutěže AMAVET

Ve středu 6. března 2019 se uskutečnilo regionální kolo soutěže vědeckých a technických projektů EXPO SCIENCE AMAVET. Naši školu reprezentovali Adam Křivka (ze septimy) s projektem Mechanika rodin planetek s aplikací na rodinu Eunomia a Josef Tatíček (ze septimy) s projektem Elektromobily – budoucnost osobní dopravy? Oba soutěžící svou práci prezentovali na výstavních posterech a obhajovali před odbornou porotou. Účast v této soutěži je nesporným přínosem pro všechny zúčastněné, doufáme proto, že se do ní zapojí z naší školy v následujících letech další studenti. Do národního kola soutěže, které se uskuteční 4. a 5. dubna v Praze, postoupilo z Brna celkem 8 prací, mezi nimi i práce Adama Křivky. Nejlepší řešitelé v národním kole se zúčastní největší a nejprestižnější středoškolské soutěže na světě INTEL ISEF. Děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů!