Novinky

Rendez-vous à la française

Milí francouzštináři,
rádi bychom vás informovali, že ve středu 25. dubna se bude konat od 13 hodin v Otevřené zahradě, Údolní 33, Brno, veletrh “Rendez-vous à la française”. V rámci této akce se budou kromě Alliance Française Brno a Francouzského institutu v Praze prezentovat také brněnské vysoké školy nabízející obory studia s francouzštinou, dále informační agentura Campus France propagující studium na VŠ ve Francii a také firmy (francouzské i české) působící na trzích v ČR i ve Francii a v dalších frankofonním zemích.
Cílem veletrhu je zprostředkovat kontakty mezi vzdělávací a firemní sférou a ukázat studentům, jaké mají možnosti se studiem francouzštiny a její praktického uplatnění na trhu práce.
Zástupci vysokých škol a podniků, které vyhledávají zaměstnance z řad absolventů VŠ se znalostí francouzštiny, budou k dispozici všem zájemcům, kteří by se rádi dozvěděli, jaké jsou jejich možnosti studia francouzštiny a jejího pracovního uplatnění v profesním životě.
Akci organizuje agentura Campus France ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze, Alliance Française Brno a platformou absolventů vzdělávacích programů ve francouzštině France Alumni.
Všichni jste srdečně zváni!